CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

27,400

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa27,400

Cao nhất27,400

Thấp nhất27,400

KLGD

Vốn hóa402

Dư mua

Dư bán2,000

Cao 52T 27,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T1,006

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,308

P/E20.95

F P/E15.10

BVPS13,311

P/B2.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: SMB VNM CIA SCD VDP
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng