CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

28,400

(%)
21/02/2020 12:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2,130

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,400

KLBQ 52T1,052

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,909

P/E14.88

F P/E11.59

BVPS13,070

P/B2.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: REE TDM PWA ND2 PPC
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà