CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW)

Song Da Water Investment JSC

35,000

(%)
02/06/2020 15:03

Mở cửa35,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất35,000

KLGD27

Vốn hóa2,625

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T25,000

KLBQ 52T2,382

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,838

P/E19.04

F P/E14.28

BVPS13,364

P/B2.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCW: PWA REE NS2 TDM ND2
Trending: HPG (60.697) - VNM (45.532) - MWG (42.156) - HVN (40.819) - MBB (33.832)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà