CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex (UPCoM: VCP)

Vinaconex Power Development & Contrustion Investmen,. JSC

52,000

-1,800 (-3.35%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa52,100

Cao nhất54,900

Thấp nhất52,000

KLGD4,100

Vốn hóa2,964

Dư mua3,900

Dư bán3,800

Cao 52T 65,500

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T20,281

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,129

P/E13.02

F P/E12.37

BVPS16,937

P/B3.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCP: BID ROS SJD TCB VPB
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex