CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF)

Vinacafé Bienhoa Joint Stock Company

217,500

3,400 (+1.59%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa217,500

Cao nhất217,500

Thấp nhất217,500

KLGD580

Vốn hóa5,781

Dư mua380

Dư bán190

Cao 52T 226,000

Thấp 52T163,600

KLBQ 52T645

NN mua140

% NN sở hữu0.57

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*25,615

P/E8.36

F P/E14.98

BVPS63,998

P/B3.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCF: VNM SAB WCS SCS FPT
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinacafé Biên Hòa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.16%

+/- Qua 1 tháng-2.68%

+/- Qua 1 quý+3.08%

+/- Qua 1 năm+19.47%

+/- Niêm yết+568.41%

Cao nhất 52 tuần (27/05/2020)*226,000

Thấp nhất 52 tuần (26/09/2019)*163,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)184

KLGD/Ngày (1 tháng)418

KLGD/Ngày (1 quý)888

KLGD/Ngày (1 năm)637

Nhiều nhất 52 tuần (02/07/2020)*20,140

Ít nhất 52 tuần (17/09/2019)*10