CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC)

Vinaconex 25 Joint Stock Company

10,000

-500 (-4.76%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa10,300

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,000

KLGD1,800

Vốn hóa120

Dư mua4,700

Dư bán22,700

Cao 52T 10,600

Thấp 52T8,900

KLBQ 52T3,898

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,139

P/E9.22

F P/E8.75

BVPS12,168

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCC: FLC HQC HSG ITA TNG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinaconex 25

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.96%

+/- Qua 1 tháng+5.26%

+/- Qua 1 quý+5.26%

+/- Qua 1 năm+5.26%

+/- Niêm yết+373.71%

Cao nhất 52 tuần (14/09/2020)*10,600

Thấp nhất 52 tuần (05/06/2020)*8,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,784

KLGD/Ngày (1 tháng)3,105

KLGD/Ngày (1 quý)1,571

KLGD/Ngày (1 năm)3,898

Nhiều nhất 52 tuần (25/02/2020)*49,000

Ít nhất 52 tuần (27/04/2020)*34