CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC)

Vinaconex 25 Joint Stock Company

11,500

(%)
20/10/2020 15:05

Mở cửa11,500

Cao nhất11,500

Thấp nhất11,500

KLGD1,010

Vốn hóa138

Dư mua

Dư bán90

Cao 52T 13,700

Thấp 52T8,900

KLBQ 52T3,554

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,139

P/E10.10

F P/E14.35

BVPS12,192

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VCC: FLC HAG HBC HCC HSG
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinaconex 25