CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9)

Construction Joint Stock Company No.9

Đang bị cảnh báo

5,400

100 (+1.89%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,400

KLGD15,200

Vốn hóa63

Dư mua38,500

Dư bán26,800

Cao 52T 14,700

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T5,696

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*78

P/E67.95

F P/E5.29

BVPS13,762

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VC9: VRC GAS TTA VTD ASM
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Số 9