CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9)

Construction Joint Stock Company No.9

11,300

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa11,300

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,300

KLGD

Vốn hóa132

Dư mua

Dư bán1,900

Cao 52T 14,700

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T4,586

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*697

P/E16.21

F P/E11.49

BVPS14,922

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VC9: CTG TA9 V21 VCB VCC
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Số 9