CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF)

Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer JSC

8,840

(%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa333

Dư mua9,080

Dư bán

Cao 52T 12,100

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T267

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*318

P/E27.80

F P/E8.97

BVPS11,855

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VAF: HAP FIT LIX BID CRE
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển