CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD)

Soc Trang Public Works Joint Stock Company

10,500

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa59

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,500

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T99

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,638

P/E6.41

F P/E5.14

BVPS11,731

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng USD: SJC HSBC SHB CTG HNX
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+1.94%

+/- Qua 1 quý+7.14%

+/- Qua 1 năm-24.97%

+/- Niêm yết-24.97%

Cao nhất 52 tuần (05/03/2020)*15,549

Thấp nhất 52 tuần (04/02/2020)*9,147

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)14

KLGD/Ngày (1 quý)181

KLGD/Ngày (1 năm)100

Nhiều nhất 52 tuần (08/05/2020)*2,700

Ít nhất 52 tuần (05/02/2020)*100