CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD)

Soc Trang Public Works Joint Stock Company

11,500

(%)
18/02/2020 15:04

Mở cửa11,500

Cao nhất11,500

Thấp nhất11,500

KLGD

Vốn hóa64

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,300

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,062

P/E10.83

F P/E7.44

BVPS10,212

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng USD: MFS HVN VJC MBB BRS
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-24.84%

+/- Qua 1 quý-24.84%

+/- Qua 1 năm-24.84%

+/- Niêm yết-24.84%

Cao nhất 52 tuần (18/02/2019)*15,300

Thấp nhất 52 tuần (04/02/2020)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)17

KLGD/Ngày (1 tháng)24

KLGD/Ngày (1 quý)7

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (04/02/2020)*200

Ít nhất 52 tuần (05/02/2020)*100