CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT)

Can Tho Urban Joint Stock Company

6,000

(%)
09/04/2021 15:04

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD

Vốn hóa32.07

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T25

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*26

P/E230.77

F P/E25.04

BVPS10,433

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng UCT: DFC LPT NHP TEC
Trending: MBB (116.072) - STB (114.348) - FLC (111.903) - HPG (103.889) - ROS (103.385)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/12/2019Cá nhân trong nước2,658,20149Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước2,766,69951UBND Thành Phố Cần Thơ
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân trong nước413,7007.74Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước4,930,64592.26UBND Thành Phố Cần Thơ
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân trong nước413,7007.74Chart cơ cấu sở hửu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.