Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
- Dịch vụ kiểm toán
- Dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế
- Dịch vụ định giá tài sản (Không bao gồm giám định hàng hóa và định giá tài sản thuộc thẩm quyền Nhà nước)
- Cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán trưởng
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
- Dịch vụ soát, xét báo cáo tài chính
- Dịch vụ kế toán
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán
- Tư vấn quản lý
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Các dịch vụ khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉPhòng 602 Nhà E - Khu Đền Lừ I - P.Hoàng Văn Thụ - Q.Hoàng Mai - Tp.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3972 4685
• Fax(84.24) 3972 4685
• Emailhoacpada@yahoo.com
• Website
Văn phòng đại diện