CTCP Thương mại Gia Lai (OTC: ThuongMaiGiaLai)

Gia Lai Trading Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THUONGMAIGIALAI: IBC
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Gia Lai

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Nguyễn Thái BìnhCTHĐQT/TGĐ1953CN Kinh tế104,109N/A
Ông Lê Thanh TùngTVHĐQT-N/a32,943N/A
Ông Nguyễn Thanh DươngTVHĐQT-N/a140,028N/A
Ông Phạm Kim HùngTVHĐQT-CN Kinh tế71,616N/A
Bà Trần Thị Hồng ThảoTVHĐQT-N/a50,247N/A
Ông Huỳnh Văn PhongTVHĐQT/Phó TGĐ-CN K.Tế N.Lâm25,537N/A
Ông Lê Đức DuyTVHĐQT/Phó TGĐ1961CN Tài Chính105,181N/A
Ông Hồ Lê Thanh TâmKTT/TVHĐQT1972CN Tài Chính7,635N/A
Bà Nguyễn Thị AnTBKS-N/a26,007N/A
Bà Nguyễn Thị TríThành viên BKS-N/a10,288N/A
Ông Trịnh Xuân VỹThành viên BKS-N/a588N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2015Ông Nguyễn Thái BìnhCTHĐQT/TGĐ1953CN Kinh tế104,109N/A
Ông Lê Thanh TùngTVHĐQT-N/a32,943N/A
Ông Nguyễn Thanh DươngTVHĐQT-N/a140,028N/A
Bà Trần Thị Hồng ThảoTVHĐQT-N/a50,247N/A
Ông Huỳnh Văn PhongTVHĐQT/Phó TGĐ-CN K.Tế N.Lâm25,537N/A
Ông Lê Đức DuyTVHĐQT/Phó TGĐ1961CN Tài Chính105,181N/A
Ông Phạm Kim HùngTVHĐQT/Phó TGĐ-CN Kinh tế71,616N/A
Ông Hồ Lê Thanh TâmKTT/TVHĐQT1972CN Tài Chính7,635N/A
Bà Nguyễn Thị AnTBKS-N/a26,007N/A
Bà Nguyễn Thị TríThành viên BKS-N/a10,288N/A
Ông Trịnh Xuân VỹThành viên BKS-N/a588N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2014Ông Nguyễn Thái BìnhCTHĐQT/TGĐ1953CN Kinh tế104,109N/A
Ông Lê Thanh TùngTVHĐQT-N/a32,943N/A
Ông Nguyễn Thanh DươngTVHĐQT-N/a140,028N/A
Bà Trần Thị Hồng ThảoTVHĐQT-N/a50,247N/A
Ông Huỳnh Văn PhongTVHĐQT/Phó TGĐ-CN K.Tế N.Lâm25,537N/A
Ông Lê Đức DuyTVHĐQT/Phó TGĐ1961CN Tài Chính105,181N/A
Ông Phạm Kim HùngTVHĐQT/Phó TGĐ-CN Kinh tế71,616N/A
Ông Hồ Lê Thanh TâmKTT/TVHĐQT/GĐ Tài chính1972CN Tài Chính7,635N/A
Bà Nguyễn Thị AnTBKS-N/a26,007N/A
Bà Nguyễn Thị TríThành viên BKS-N/a7,397N/A
Ông Trịnh Xuân VỹThành viên BKS-N/a588N/A