Mã xem cùng TVSI: SCB SSI CTD NVL PVS
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)