Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

5,800

-100 (-1.69%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,600

KLGD46,300

Vốn hóa3,932

Dư mua103,000

Dư bán72,100

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T16,534

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*535

P/E11.04

F P/E13.35

BVPS14,140

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: PVS THD CTG GEX SEA
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP