Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,200

(%)
03/04/2020 15:03

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD

Vốn hóa4,204

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,600

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T5,689

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,034

P/E6

F P/E14.01

BVPS13,264

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: DTL HPG OIL POM TIS
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP