Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,000

100 (+1.69%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa6,000

Cao nhất6,100

Thấp nhất5,900

KLGD60,100

Vốn hóa4,068

Dư mua27,900

Dư bán6,800

Cao 52T 8,400

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T9,092

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,034

P/E5.74

F P/E13.42

BVPS14,140

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: HPG HSG NKG POM VNM
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP