CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

33,900

1,200 (+3.67%)
23/07/2019 14:59

Mở cửa32,200

Cao nhất33,900

Thấp nhất32,000

KLGD1,100

Vốn hóa281

Dư mua2,000

Dư bán2,600

Cao 52T 47,800

Thấp 52T31,700

KLBQ 52T2,403

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,572

P/E20.80

F P/E16.91

BVPS11,288

P/B3

Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 VJC PVD PVO
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3