CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,000

(%)
13/11/2019 15:00

Mở cửa30,000

Cao nhất30,000

Thấp nhất30,000

KLGD10

Vốn hóa248

Dư mua1,990

Dư bán1,990

Cao 52T 47,800

Thấp 52T28,000

KLBQ 52T1,728

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,572

P/E19.08

F P/E15.52

BVPS12,479

P/B2.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 TV1 EVF ITA
Trending: VNM (26.483) - FLC (25.371) - HPG (24.808) - MBB (19.778) - FPT (18.781)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3