CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2)

Power Engineering Consulting JSC 2

49,300

400 (+0.82%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa49,200

Cao nhất49,300

Thấp nhất48,800

KLGD133,050

Vốn hóa1,776

Dư mua2,590

Dư bán12,390

Cao 52T 57,000

Thấp 52T31,300

KLBQ 52T60,271

NN mua2,210

% NN sở hữu12.50

Cổ tức TM2,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*10,626

P/E4.60

F P/E8.81

BVPS29,174

P/B1.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV2: HPG MBB TCB VNM CVT
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.