CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

33,000

-2,500 (-7.04%)
21/09/2020 14:50

Mở cửa33,000

Cao nhất33,000

Thấp nhất33,000

KLGD500

Vốn hóa130

Dư mua1,100

Dư bán4,700

Cao 52T 42,000

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T108

NN mua-

% NN sở hữu2.31

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E3.89

F P/E4.01

BVPS42,499

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: CAP CLM GMD HEC BTD
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải