CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

33,500

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa33,500

Cao nhất33,500

Thấp nhất33,500

KLGD

Vốn hóa132

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 42,000

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T113

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E3.67

F P/E3.78

BVPS42,499

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BMF BTD DVP HAD MBG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải