CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình (UPCoM: TNM)

Tranimex Transportation Import - Export & Contruction JSC

3,800

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa3,800

Cao nhất3,800

Thấp nhất3,800

KLGD

Vốn hóa21.99

Dư mua10,000

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T1,049

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.22

EPS2,178

P/E1.74

F P/E7.12

BVPS8,436

P/B0.45

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TNM: FLC GSP SCC CII
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.