CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW)

Tan Mai General Wood JSC

13,000

(%)
26/10/2020 15:03

Mở cửa13,000

Cao nhất13,000

Thấp nhất13,000

KLGD

Vốn hóa61

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,000

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T92

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-343

P/E-37.90

F P/E-5.66

BVPS17,434

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TMW: ICN MDF PIS PXA TQN
Trending: HPG (63.557) - TCB (50.409) - VNM (50.097) - MBB (41.870) - CTG (36.167)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai