CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW)

Tan Mai General Wood JSC

10,200

(%)
26/06/2019 15:02

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất10,200

KLGD

Vốn hóa48

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 19,600

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T315

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS504

P/E20.24

F P/E12.85

BVPS18,340

P/B0.56

Mã xem cùng TMW: SAB GDT HPM MDF
Trending: VNM (21.097) - HPG (19.420) - QNS (17.536) - MWG (16.589) - HVN (12.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai