CTCP Công nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU)

Tung Kuang Industrial Joint Stock Company

14,900

400 (+2.76%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,900

KLGD110

Vốn hóa481

Dư mua

Dư bán9,690

Cao 52T 17,300

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T1,642

NN mua-

% NN sở hữu48.99

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,372

P/E10.57

F P/E15.61

BVPS14,943

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TKU: SIC S55 TCR VIG HPG
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghiệp Tung Kuang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+17.32%

+/- Qua 1 tháng+77.38%

+/- Qua 1 quý+41.90%

+/- Qua 1 năm+83.63%

+/- Niêm yết+12.34%

Cao nhất 52 tuần (22/01/2020)*17,277

Thấp nhất 52 tuần (07/04/2020)*6,873

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)511

KLGD/Ngày (1 tháng)4,373

KLGD/Ngày (1 quý)3,701

KLGD/Ngày (1 năm)1,649

Nhiều nhất 52 tuần (12/08/2020)*72,400

Ít nhất 52 tuần (31/12/2019)*1