CTCP Công nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU)

Tung Kuang Industrial Joint Stock Company

11,300

-1,200 (-9.60%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa11,300

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,300

KLGD100

Vốn hóa365

Dư mua

Dư bán35,800

Cao 52T 18,100

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T259

NN mua-

% NN sở hữu37.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,322

P/E9.46

F P/E6.21

BVPS14,530

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TKU: SMT S55 SIC TCR SHA
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghiệp Tung Kuang