CTCP Công nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU)

Tung Kuang Industrial Joint Stock Company

14,900

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,900

KLGD

Vốn hóa481

Dư mua

Dư bán800

Cao 52T 17,300

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T1,642

NN mua-

% NN sở hữu48.99

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,372

P/E10.86

F P/E16.04

BVPS14,943

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TKU: TCR HPG S55 SIC VGS
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghiệp Tung Kuang