CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)

Tin Nghia Corporation

18,300

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa18,300

Cao nhất18,300

Thấp nhất18,300

KLGD

Vốn hóa3,660

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,200

Thấp 52T13,200

KLBQ 52T14,339

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*159

P/E115.09

F P/E12.20

BVPS16,347

P/B1.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TID: TIG TIP ILB TTN VCB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa