CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)

Tin Nghia Corporation

19,200

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa19,200

Cao nhất19,200

Thấp nhất19,200

KLGD2,100

Vốn hóa3,840

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 30,200

Thấp 52T13,200

KLBQ 52T14,292

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*159

P/E120.75

F P/E12.80

BVPS16,347

P/B1.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TID: TIP TIG MCH MPC VGI
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa