CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT)

Vinacomin - Ha Tu Coal JSC

6,500

(%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,500

KLGD

Vốn hóa160

Dư mua7,900

Dư bán3,100

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T23,236

NN mua-

% NN sở hữu9.44

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,282

P/E1.98

F P/E10.33

BVPS12,615

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THT: CTG NBC TCS TDN TND
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Hà Tu - Vinacomin