CTCP Đường sắt Thuận Hải (OTC: THR)

Thuan Hai Railway JSC

Đã hủy niêm yết

41,700

(%)
24/06/2021 00:00

Mở cửa41,700

Cao nhất41,700

Thấp nhất41,700

KLGD

Vốn hóa70.43

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 41,700

Thấp 52T41,700

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,060

T/S cổ tức0.03

Beta-

EPS1,964

P/E21.23

F P/E21.34

BVPS12,868

P/B3.24

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.