CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (UPCoM: TH1)

The Vietnam National General Export - Import JSC No.1

6,200

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD

Vốn hóa84

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,200

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,741

P/E-2.26

F P/E16.79

BVPS3,262

P/B1.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TH1: HT1 TNI
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+14.81%

+/- Qua 1 quý+24%

+/- Qua 1 năm+24%

+/- Niêm yết-87.17%

Cao nhất 52 tuần (17/07/2020)*6,200

Thấp nhất 52 tuần (06/08/2019)*5,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)4

KLGD/Ngày (1 quý)3

KLGD/Ngày (1 năm)1

Nhiều nhất 52 tuần (29/11/2019)*100

Ít nhất 52 tuần (09/08/2019)*7