CTCP TRAENCO (UPCoM: TEC)

TRAENCO JSC

7,000

(%)
01/03/2021 15:01

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa11.62

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,000

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,196

P/E3.19

F P/E4.15

BVPS6,886

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TEC: TCB ACB AGRIBANK BID BSI
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP TRAENCO

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân trong nước1,338,70280.63Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước321,63819.37TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân trong nước1,338,70280.63Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước321,63819.37TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác1,338,70280.63Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước321,63819.37TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.