CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW)

Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

22,100

1,100 (+5.24%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa22,100

Cao nhất22,100

Thấp nhất22,100

KLGD50

Vốn hóa188

Dư mua70

Dư bán350

Cao 52T 30,900

Thấp 52T19,700

KLBQ 52T196

NN mua-

% NN sở hữu2.53

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,292

P/E9.16

F P/E10.69

BVPS17,371

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDW: TDM VCW GDW MWG NBW
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thủ Đức

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.79%

+/- Qua 1 tháng-7.92%

+/- Qua 1 quý-2%

+/- Qua 1 năm-20.59%

+/- Niêm yết+355.76%

Cao nhất 52 tuần (10/04/2019)*30,868

Thấp nhất 52 tuần (14/10/2019)*19,650

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)910

KLGD/Ngày (1 tháng)961

KLGD/Ngày (1 quý)370

KLGD/Ngày (1 năm)197

Nhiều nhất 52 tuần (17/03/2020)*6,290

Ít nhất 52 tuần (18/04/2019)*10