CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW)

Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

26,000

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa26,000

Cao nhất26,000

Thấp nhất26,000

KLGD

Vốn hóa221

Dư mua130

Dư bán430

Cao 52T 27,100

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T181

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,292

P/E11.34

F P/E8.63

BVPS18,616

P/B1.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDW: BTW GDW VGC CTD HND
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thủ Đức

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-1.85%

+/- Qua 1 quý+21.76%

+/- Qua 1 năm+15.83%

+/- Niêm yết+322.22%

Cao nhất 52 tuần (26/05/2020)*27,084

Thấp nhất 52 tuần (14/10/2019)*18,690

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)58

KLGD/Ngày (1 quý)191

KLGD/Ngày (1 năm)181

Nhiều nhất 52 tuần (17/03/2020)*6,290

Ít nhất 52 tuần (12/07/2019)*10