CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW)

Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

21,500

(%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa21,500

Cao nhất21,500

Thấp nhất21,500

KLGD

Vốn hóa183

Dư mua260

Dư bán200

Cao 52T 27,100

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T199

NN mua-

% NN sở hữu2.62

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,292

P/E9.38

F P/E7.14

BVPS16,888

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDW: DBC PGN TMB D2D TDM
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thủ Đức