CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

6,780

120 (+1.80%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa6,770

Cao nhất6,950

Thấp nhất6,700

KLGD1,371,990

Vốn hóa636

Dư mua60,620

Dư bán35,040

Cao 52T 11,800

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T594,263

NN mua-

% NN sở hữu29.98

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,276

P/E5.22

F P/E3.66

BVPS27,266

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDH: TDC PVS PVD DXG HPG
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức