CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

6,300

-130 (-2.02%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa6,290

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,200

KLGD490,360

Vốn hóa591

Dư mua21,270

Dư bán29,140

Cao 52T 11,800

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T578,238

NN mua49,220

% NN sở hữu29.78

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,660

P/E3.87

F P/E3.53

BVPS18,721

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDH: VNM GAS VCB DXG PVS
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Chí HiếuCTHĐQT1957T.S QTKD1,251,4691994
Ông Lê Minh TâmTVHĐQT1971CN Kinh tế/T.S QTKD/ThS LuậtN/A
Ông Lê Thanh LiêmTVHĐQT1960ThS QTKD22011
Ông Trần Đắc SinhTVHĐQT1956N/aN/A
Ông Nguyễn Vũ Bảo HoàngTGĐ/TVHĐQT1976ThS Kinh tế/T.S QTKD1,694,5582005
Ông Lê Dư Đăng KhoaPhó TGĐ1976ThS QTKD/KS XD Dân dụng và Công nghiệpN/A
Ông Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐ1970CN QTKD408,9612006
Ông Nguyễn Ngọc Trường ChinhPhó TGĐ1973CN Ngoại thương1,216,7002016
Ông Trần Quang NhườngPhó TGĐ Thường trực1962CN Kinh tế19,8921991
Ông Quan Minh TuấnKTT1963CN TCKT92,4721990
Ông Nguyễn Hưng LongTBKS1966CN Luật/CN Kinh tế36,8042007
Ông Thái Bằng ÂuThành viên BKS1957Đại học120,2272007
Ông Thái Duy PhươngThành viên BKS1980CN Kinh tế2014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Lê Chí HiếuCTHĐQT1957T.S QTKD1,088,2341994
Ông Lê Minh TâmTVHĐQT1971CN Kinh tế/T.S QTKD/ThS LuậtN/A
Ông Lê Thanh LiêmTVHĐQT1960ThS QTKD2N/A
Ông Trần Đắc SinhTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Vũ Bảo HoàngTGĐ/TVHĐQT1976ThS Kinh tế/T.S QTKD1,473,5292005
Ông Lê Dư Đăng KhoaPhó TGĐ1976N/aN/A
Ông Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐ1970CN QTKD105,2272006
Ông Nguyễn Ngọc Trường ChinhPhó TGĐ1973CN Ngoại thương1,058,0002016
Bà Phạm Thị Thanh BìnhPhó TGĐ1964CN Luật/CN Kinh tế10,9101993
Ông Trần Quang NhườngPhó TGĐ Thường trực1962CN Kinh tế17,2981991
Ông Quan Minh TuấnKTT1963CN TCKT80,4111990
Ông Nguyễn Hưng LongTBKS1966CN Luật/CN Kinh tế32,0042007
Ông Thái Bằng ÂuThành viên BKS1957Đại học104,5462007
Ông Thái Duy PhươngThành viên BKS1980N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lê Chí HiếuCTHĐQT1957T.S QTKD1,088,2341994
Ông Lê Minh TâmTVHĐQT1971CN Kinh tế/T.S QTKD/ThS LuậtN/A
Ông Lê Thanh LiêmTVHĐQT1960ThS QTKD2N/A
Ông Nguyễn Vũ Bảo HoàngTGĐ/TVHĐQT1976ThS Kinh tế/T.S QTKD1,473,5292005
Ông Lê Dư Đăng KhoaPhó TGĐ1976N/aN/A
Ông Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐ1970CN QTKD102,2272006
Ông Nguyễn Ngọc Trường ChinhPhó TGĐ1973CN Ngoại thương1,058,0002016
Bà Phạm Thị Thanh BìnhPhó TGĐ1964CN Luật/CN Kinh tế10,9101993
Ông Trần Quang NhườngPhó TGĐ Thường trực1962CN Kinh tế17,2981991
Ông Quan Minh TuấnKTT1963CN TCKT80,4111990
Ông Nguyễn Hưng LongTBKS1966CN Luật/CN Kinh tế32,0042007
Ông Thái Bằng ÂuThành viên BKS1957Đại học44,5462007
Ông Thái Duy PhươngThành viên BKS1980N/aN/A