CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,950

650 (+6.99%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa9,940

Cao nhất9,950

Thấp nhất9,940

KLGD30

Vốn hóa421

Dư mua90

Dư bán530

Cao 52T 13,200

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T6,406

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.30

F P/E4.54

BVPS13,068

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: ACL BCG VTV VNM FRT
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.82%

+/- Qua 1 tháng-7.87%

+/- Qua 1 quý-4.78%

+/- Qua 1 năm-18.32%

+/- Niêm yết-16.97%

Cao nhất 52 tuần (06/05/2019)*13,227

Thấp nhất 52 tuần (19/03/2020)*8,470

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)32

KLGD/Ngày (1 tháng)1,434

KLGD/Ngày (1 quý)2,811

KLGD/Ngày (1 năm)6,455

Nhiều nhất 52 tuần (28/11/2019)*111,920

Ít nhất 52 tuần (05/04/2019)*10