CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

8,420

-570 (-6.34%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa8,990

Cao nhất9,250

Thấp nhất8,380

KLGD21,060

Vốn hóa356

Dư mua3,750

Dư bán680

Cao 52T 12,100

Thấp 52T8,400

KLBQ 52T7,168

NN mua-

% NN sở hữu14.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,905

P/E4.72

F P/E3.75

BVPS13,616

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG CTD S99 TCH TCI
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải