CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,980

640 (+6.85%)
20/02/2020 11:29

Mở cửa9,890

Cao nhất9,980

Thấp nhất9,700

KLGD1,530

Vốn hóa422

Dư mua1,730

Dư bán9,560

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T8,515

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.32

F P/E4.56

BVPS13,068

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG CTD KSB ASM HSG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải