CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,950

50 (+0.51%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất9,500

KLGD12,880

Vốn hóa471

Dư mua19,810

Dư bán2,760

Cao 52T 10,300

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T8,837

NN mua-

% NN sở hữu14.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,905

P/E5.20

F P/E4.13

BVPS12,178

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG HSG LTG QNS SBV
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài13,7960.03Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước12,749,43930.14
Tổ chức nước ngoài6,265,04014.81
Tổ chức trong nước23,274,09555.02
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài7040.00Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước11,377,47729.76
Tổ chức nước ngoài5,713,67414.95
Tổ chức trong nước21,138,33755.29
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài187,9150.55Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước10,103,32229.34
Tổ chức nước ngoài3,653,79810.61
Tổ chức trong nước20,488,99959.50