CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,160

(%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa9,800

Cao nhất9,800

Thấp nhất9,160

KLGD5,530

Vốn hóa387

Dư mua80

Dư bán1,120

Cao 52T 13,300

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T8,541

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.22

F P/E4.47

BVPS13,068

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: CTD KSB BCG ASM LMH
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài7040.00Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước11,377,47729.76
Tổ chức nước ngoài5,713,67414.95
Tổ chức trong nước21,138,33755.29
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài187,9150.55Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước10,103,32229.34
Tổ chức nước ngoài3,653,79810.61
Tổ chức trong nước20,488,99959.50
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/03/2017Cá nhân trong nước14,423,32244.40Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước18,061,67855.60