CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,970

-10 (-0.10%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,970

Cao nhất9,970

Thấp nhất9,970

KLGD1,000

Vốn hóa422

Dư mua

Dư bán2,510

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T8,514

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.68

F P/E4.87

BVPS13,068

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: ACL VTV VNM TCH BCG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Cơ cấu lao động

28/02/2019

28/02/2019 28/02/2019

31/12/2017 31/12/2017

31/03/2017 31/03/2017

20/05/2015 20/05/2015