CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,970

-10 (-0.10%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,970

Cao nhất9,970

Thấp nhất9,970

KLGD1,000

Vốn hóa422

Dư mua

Dư bán2,510

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T8,514

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.68

F P/E4.87

BVPS13,068

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: ACL VTV VNM TCH BCG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Hồ NamCTHĐQT1978ThS Tài chính Ngân hàng9,015,1692015
Ông Nguyễn Thanh HùngTGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực1978CN Anh văn6,829,2772015
Ông Nguyễn Thế TàiPhó CTHĐQT197312/12/CN QTKD4,532,100N/A
Ông Bùi Thành LâmTVHĐQT1980ThS Quan hệ quốc tế2,621,2002016
Ông Lin Kuo WeiTVHĐQT-N/aN/A
Ông Morishima KenjiTVHĐQT1972CN QTKD Thương mạiĐộc lập
Ông Tan Bo Quan, AndyTVHĐQT1986CN Truyền thôngĐộc lập
Ông Tomas Sven JaehnigTVHĐQT1968CN QTKDĐộc lập
Bà Lê Thị Mai LoanTVHĐQT/Phó TGĐ1982CN Kinh tế6,481,5282015
Ông Thân Thế HanhPhó TGĐ1973Cử nhânN/A
Ông Nguyễn Hồng KhoaKTT1973N/a10,000N/A
Ông Nguyễn Viết CươngTBKS1983CN Luật/CN Kinh tế/CPA/Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam21,5002016
Bà Huỳnh Thị Kim TuyếnThành viên BKS1966TC Kế toán19,7901992
Ông Nguyễn Đăng HảiThành viên BKS1975N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Hồ NamCTHĐQT1978ThS Tài chính Ngân hàng7,181,4182015
Ông Nguyễn Thế TàiPhó CTHĐQT197312/12/CN QTKD4,111,000N/A
Ông Bùi Thành LâmTVHĐQT1980ThS Quan hệ quốc tế2,372,0002016
Ông Lin Kuo WeiTVHĐQT-N/aN/A
Ông Morishima KenjiTVHĐQT1972CN QTKD Thương mạiĐộc lập
Ông Tan Bo Quan, AndyTVHĐQT1986CN Truyền thôngĐộc lập
Ông Tomas Sven JaehnigTVHĐQT1968CN QTKDĐộc lập
Ông Nguyễn Thanh HùngTGĐ/TVHĐQT1978CN Anh văn5,937,8492015
Bà Lê Thị Mai LoanTVHĐQT/Phó TGĐ1982CN Kinh tế5,430,8042015
Ông Nguyễn Hoa BắcKTT1973CN Kế toán-Kiểm toán8,9002015
Ông Nguyễn Viết CươngTBKS1983CN Luật/CN Kinh tế/CPA/Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam15,0002016
Bà Huỳnh Thị Kim TuyếnThành viên BKS1966TC Kế toán8,9001992
Ông Nguyễn Đăng HảiThành viên BKS1975N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Hồ NamCTHĐQT1978ThS Tài chính Ngân hàng7,181,4182015
Ông Nguyễn Thế TàiPhó CTHĐQT197312/12/CN QTKD4,111,000N/A
Ông Bùi Thành LâmTVHĐQT1980ThS Quan hệ quốc tế2,372,0002016
Ông Lin Kuo WeiTVHĐQT-N/aN/A
Ông Morishima KenjiTVHĐQT1972CN QTKD Thương mạiĐộc lập
Ông Tomas Sven JaehnigTVHĐQT1968CN QTKDĐộc lập
Ông Nguyễn Thanh HùngTGĐ/TVHĐQT1978CN Anh văn5,937,8492015
Bà Lê Thị Mai LoanTVHĐQT/Phó TGĐ1982CN Kinh tế5,430,8042015
Ông Nguyễn Hoa BắcKTT1973CN Kế toán-Kiểm toán2015
Ông Nguyễn Viết CươngTBKS1983CN Luật/CN Kinh tế/CPA/Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam15,0002016
Bà Huỳnh Thị Kim TuyếnThành viên BKS1966TC Kế toán8,9001992
Ông Nguyễn Đăng HảiThành viên BKS1975N/aN/A