CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

22,300

(%)
18/10/2021 15:00

Mở cửa22,300

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,300

KLGD

Vốn hóa33.68

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,300

Thấp 52T22,300

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,366

P/E-16.33

F P/E69.59

BVPS13,405

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng TBX: TCR ABB FCM CLH BTS
Trending: HPG (136,182) - MBB (93,907) - BSR (76,266) - CTG (72,344) - FLC (70,052)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết0%

Cao nhất 52 tuần (19/10/2020)*22,300

Thấp nhất 52 tuần (19/10/2020)*22,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (19/10/2020)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.