CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

22,300

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa22,300

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,300

KLGD

Vốn hóa34

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,700

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T23

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-470

P/E-47.45

F P/E69.59

BVPS13,699

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBX: TDN BBC PPC TC6 DHT
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng Thái Bình