Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

110,000

(%)
22/01/2021 11:04

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa3,566.02

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 125,000

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T377

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,189

P/E26.26

F P/E25.90

BVPS16,467

P/B6.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: EVF GEX THI BTH CAV
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/12/2019Cá nhân nước ngoài1000.00Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước4,274,08815.13
CĐ Nhà nước13,131,63246.47Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Cổ phiếu quỹ68,0000.24
Tổ chức nước ngoài1,312,0664.64
Tổ chức trong nước9,472,16333.52
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
03/10/2018CĐ cá nhân4,427,38915.67Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước13,131,63246.47
CĐ tổ chức10,631,02837.62
Cổ phiếu quỹ68,0000.24
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
25/09/2017Cá nhân ngoài CT6,408,81422.68Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân nước ngoài1520.00
CĐ chiến lược875,6093.10
CĐ Nhà nước13,131,63246.47EVN
CĐ nội bộ7,773,84227.51HĐQT, Ban TGĐ, BKS, KTT
Cổ phiếu quỹ68,0000.24
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.