CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW)

Trung An Water Supply Joint Stock Company

17,300

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa17,300

Cao nhất17,300

Thấp nhất17,300

KLGD

Vốn hóa86

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 23,800

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T12

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,361

P/E12.71

F P/E15.12

BVPS12,830

P/B1.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAW: CLW LPB POW VTP PJS
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Trung An