CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC)

TuongAn Vegetable Oil Joint Stock Company

50,700

600 (%)
19/04/2021 09:33

Mở cửa51,900

Cao nhất51,900

Thấp nhất50,100

KLGD100

Vốn hóa1,717.52

Dư mua2,200

Dư bán1,700

Cao 52T 53,000

Thấp 52T18,200

KLBQ 52T43,081

NN mua-

% NN sở hữu2.64

Cổ tức TM11,500

T/S cổ tức0.23

Beta-

EPS*5,212

P/E9.61

F P/E8.79

BVPS13,232

P/B3.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng TAC: KDC VOC VNM HPG FLC
Trending: HPG (143.973) - ROS (141.531) - FLC (118.697) - MBB (109.306) - STB (108.506)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.78%

+/- Qua 1 tháng-2.50%

+/- Qua 1 quý+0.80%

+/- Qua 1 năm+166.66%

+/- Niêm yết+166.66%

Cao nhất 52 tuần (11/01/2021)*53,000

Thấp nhất 52 tuần (21/04/2020)*18,203

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)14,333

KLGD/Ngày (1 tháng)32,627

KLGD/Ngày (1 quý)40,172

KLGD/Ngày (1 năm)43,234

Nhiều nhất 52 tuần (08/01/2021)*270,400

Ít nhất 52 tuần (19/04/2021)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.