CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC)

TuongAn Vegetable Oil Joint Stock Company

24,200

700 (+2.98%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa24,200

Cao nhất24,200

Thấp nhất24,200

KLGD40

Vốn hóa820

Dư mua230

Dư bán2,680

Cao 52T 27,400

Thấp 52T23,000

KLBQ 52T1,727

NN mua-

% NN sở hữu1.24

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,021

P/E5.84

F P/E5.85

BVPS19,963

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAC: KDF KDC VOC HVN ACB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dầu thực vật Tường An

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.83%

+/- Qua 1 tháng-2.42%

+/- Qua 1 quý+1.68%

+/- Qua 1 năm-4.63%

+/- Niêm yết+1.10%

Cao nhất 52 tuần (11/07/2019)*27,391

Thấp nhất 52 tuần (05/12/2019)*23,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)688

KLGD/Ngày (1 tháng)1,006

KLGD/Ngày (1 quý)1,006

KLGD/Ngày (1 năm)1,727

Nhiều nhất 52 tuần (11/07/2019)*22,780

Ít nhất 52 tuần (14/05/2019)*10