CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UPCoM: TA3)

386 Thanh An Construction and Investment JSC

8,000

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD

Vốn hóa18.48

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,000

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*213

P/E37.56

F P/E10.87

BVPS11,972

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA3: TAC HDB KDC PPC SWC
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.