Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice
Hướng dẫn sử dụng

Sai Gon Green Delopment Invesment Land Joint Stock Company (OTC: SaiGonXanh)

View with SAIGONXANH: ANV NVL SBT
Trending: MBB (87,248) - NVL (77,013) - HPG (69,402) - FPT (63,049) - VND (56,729)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
10/14/2011Audited FS 2010

Sai Gon Green Delopment Invesment Land Joint Stock Company

Name: Sai Gon Green Delopment Invesment Land Joint Stock Company

Abbreviation:SGG

Address: 772 EFG Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P.12 - Q.10 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 2221 1567 - 2221 1568

Fax: (84.28) 2221 1566

Email:info@sgg.com.vn

Website:http://www.sgg.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 300,000,000,000

Listed shares: 30,000,000

Shares outstanding: 30,000,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư kinh doanh địa ốc
- Đầu tư khai thác khu công nghiệp, thủy điện, nhiệt điện
- Đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng ...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.