Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC)

Southern Waterborne Transport Corporation

14,900

-100 (-0.67%)
23/09/2020 10:10

Mở cửa15,100

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,700

KLGD23,400

Vốn hóa1,000

Dư mua35,000

Dư bán49,900

Cao 52T 19,400

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T25,525

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,022

P/E14.64

F P/E11.35

BVPS14,636

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SWC: VTX STG PLX TCI ROS
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.15%

+/- Qua 1 tháng-9.15%

+/- Qua 1 quý+3.47%

+/- Qua 1 năm+16.41%

+/- Niêm yết+799.76%

Cao nhất 52 tuần (18/08/2020)*19,400

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*10,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)81,034

KLGD/Ngày (1 tháng)102,130

KLGD/Ngày (1 quý)64,832

KLGD/Ngày (1 năm)25,517

Nhiều nhất 52 tuần (14/09/2020)*470,629

Ít nhất 52 tuần (20/12/2019)*10