CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC)

Saigon General Service Corporation

75,000

4,000 (+5.63%)
28/10/2020 15:00

Mở cửa74,900

Cao nhất75,000

Thấp nhất67,200

KLGD33,060

Vốn hóa2,498

Dư mua130

Dư bán1,150

Cao 52T 75,000

Thấp 52T27,800

KLBQ 52T11,587

NN mua-

% NN sở hữu2.31

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,537

P/E12.82

F P/E16.45

BVPS48,928

P/B1.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SVC: PGS VHM TCB CSV FPT
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.63%

+/- Qua 1 tháng+13.46%

+/- Qua 1 quý+33.18%

+/- Qua 1 năm+150.61%

+/- Niêm yết+60.75%

Cao nhất 52 tuần (28/10/2020)*75,000

Thấp nhất 52 tuần (21/11/2019)*27,816

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)16,193

KLGD/Ngày (1 tháng)4,590

KLGD/Ngày (1 quý)2,678

KLGD/Ngày (1 năm)11,587

Nhiều nhất 52 tuần (14/01/2020)*350,200

Ít nhất 52 tuần (30/10/2019)*10