CTCP Môi Trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây (UPCoM: STU)

SonTay Urban Construction And Environment JSC

11,800

(%)
09/04/2021 15:04

Mở cửa11,800

Cao nhất11,800

Thấp nhất11,800

KLGD

Vốn hóa22.14

Dư mua2,300

Dư bán

Cao 52T 11,800

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.07

Beta-

EPS*7,403

P/E1.59

F P/E6.91

BVPS44,993

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Trending: MBB (116.072) - STB (114.348) - FLC (111.903) - HPG (103.889) - ROS (103.385)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+59.46%

+/- Qua 1 năm+59.46%

+/- Niêm yết+59.46%

Cao nhất 52 tuần (05/03/2021)*11,800

Thấp nhất 52 tuần (13/04/2020)*7,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)3

KLGD/Ngày (1 năm)1

Nhiều nhất 52 tuần (08/02/2021)*100

Ít nhất 52 tuần (08/02/2021)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.